Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Konkurs w ramach zadanai publicznego "Wspieranie działań archiwalnych".

26 stycznia 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2016", adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumnety, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów państwowych ( www.archiwa.gov.pl ).

Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadanai publicznego "Wspieranie działań archiwalnych".
Przejdź do -

"Świat, który minął. Malborska Gmina Synagogalna 1814-1938 w źródłach archiwalnych".

13 grudnia 2015

Pragniemy poinformować, że staraniem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku ukazała się publikacja pt. "Świat, który minął... Malborska Gmina Synagogalna 1814 - 1938 w źródłach archiwalnych". Jest to katalog zawierający reprodukcje dokumentów dotyczących niewielkiej grupy przedwojennych mieszkańców miasta Malborka, zrzeszonych w gminie wyznaniowej.

Czytaj więcej o: "Świat, który minął. Malborska Gmina Synagogalna 1814-1938 w źródłach archiwalnych".
Przejdź do - Zdjęcie%201

IV edycja zabawy miejskiej „Malbork oczami przeszłości”.

1 czerwca 2015

1 czerwca 2015 r. już po raz czwarty nasze Archiwum zorganizowało zabawę miejską w podchody „Malbork oczami przeszłości”

Czytaj więcej o: IV edycja zabawy miejskiej „Malbork oczami przeszłości”.

Informacje dla firm przechowujących dokumentację osobowo-płacową

23 maja 2015

  Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku informuje o możliwości odbycia praktyk zawodowych w siedzibie Archiwum, wymaganych zapisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie specjalistycznego wykształcenia, praktyki zawodowej i dokumentów potwierdzających ich posiadanie, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców ( Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1016).

Czytaj więcej o: Informacje dla firm przechowujących dokumentację osobowo-płacową
Przejdź do - Międzynarodowy%20dzień%20archiwów%20-%20plakat

Międzynarodowy Dzień Archiwów

15 maja 2015

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku zaprasza na Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym roku upłynie on pod hasłem „Jak znaleźć swoje dokumenty?. Informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów.”

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów