Skany historycznych dokumentów
Zamek i miasto Malbork w przeszłości
Księgozbiór
Lata 70-te
Dzisiaj jest: 24 Maj 2015    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

 

UWAGA!

 

W związku z prowadzoną digitalizacją zasobu, od 13 maja do 31 lipca 2015 roku z udostępniania wyłączone zostaną księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu (Standesamt Elbing) z lat 1908-1914 oraz księgi z Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku (Standesamt Marienburg) z lat 1874-1906. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  Pragniemy poinformować, że staraniem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku i dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego, ukazała się publikacja pt. „Malbork. Historia miasta dokumentem pisana”, która jest próbą subiektywnej edycji źródłowej dokumentów dotyczących dziejów miasta Malborka. Ogółem publikacja zawiera 77 reprodukcji dokumentów, fotografii i map. Najstarszy dokument sięga czasów krzyżackich, z początków XIV w. W układzie prezentowanych reprodukcji zarysowuje się podział na poszczególne epoki w dziejach historii miasta: okres krzyżacki (od powstania miasta do wojny trzynastoletniej); okres władztwa polskiego (do czasu I-wszego rozbioru Rzeczpospolitej) oraz okres pruski (1772-1944) - okres rozwoju nowożytnego miasta. Publikację kończy prezentacja kilku wybranych dokumentów z okresu tworzenia się powojennej władzy polskiej z lat 1945 – 48. Każda reprodukcja została opatrzona opisem. Na potrzeby poniższego wydawnictwa zdecydowano się na zamieszczenie obok niektórych, wybranych dokumentów krótkich komentarzy, nakreślając nieco tło  historyczne, sytuację społeczno – polityczną panująca w chwili wystawienia dokumentu, bądź jego następstw. Materiały archiwalne prezentowane w publikacji skupiają się bardziej na życiu codziennym ówczesnych mieszkańców, niż na tych wielkich i doniosłych wydarzeniach, które często mocniej związane były z zamkiem malborskim niż z samym miastem. Stąd w publikacji odnaleźć można reprodukcje między innymi: dokumentu lokacji miasta, osiemnastowiecznego dokumentu o otwarciu miejskiej szkoły łacińskiej, ale też pierwszej gazety malborskiej Marienburger Anzeiger z 1829 czy statut gminy synagogalnej wyznania mojżeszowego. Mając na uwadze także promocję zasobu malborskiego Archiwum, dominująca rola przypadła materiałom dziewiętnastowiecznym, z okresu pruskiego.

 

                                                       

Od dziś strona Archiwum posiada nową szatę graficzną i więcej funkcjonalności.

UWAGA! Informujemy, że do połowy czerwca 2014 roku z wypożyczeń wyłaczone zostaną księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu z lat 1882-1886, 1892-1900 oraz księgi urodzeń z 1911 roku, księgi zgonów z 1901. Powodem jest przekazanie ich do digitalizacji. Za utrudnienia przepraszamy. 

 

© 2014 Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku