Skany historycznych dokumentów
Zamek i miasto Malbork w przeszłości
Księgozbiór
Lata 70-te
Dzisiaj jest: 27 Marzec 2015    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

 

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku i Urząd Miasta Malborka, w związku z przypadającą 70 rocznicą zdobycia miasta Malborka przez Armię Czerwoną i włączenia go do Państwa Polskiego, zapraszają na wystawę archiwalną pt. „Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945 – 1947”. Jakkolwiek nie rozpatrywano by tę datę, oznaczała ona zmiany społeczno - administracyjne dla jego przeszłych i obecnych mieszkańców. Wystawa ma na celu przybliżyć mieszkańcom miasta jak tworzyło się „nowe życie” w powojennym Malborku. Na planszach wystawienniczych zaprezentowano reprodukcje materiałów z okresu 1945 – 1947, a więc tworzenia się władzy polskiej i napływu repatriantów zasiedlających miasto i powiat. Prezentację rozpoczyna chronologicznie najstarszy dokument tamtego okresu – akt powołania przez Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Prusy Wschodnie mjr Mieczysława Borowieckiego na funkcje Starosty Powiatowego w Malborku Augustyna Szprengę. Niestety jest to tylko fotokopia, przechowywana w zasobach Archiwum. Najstarszym zachowanym oryginalnym dokumentem odnoszący się do nowej kształtującej się władzy polskiej, przechowywanym w zasobie Archiwum jest odręcznie pisane „Sprawozdanie z czynności Starosty Powiatowego Augustyna Szprengi z 18 maja 1945 r.” opisujące tworzenie urzędu starostwa od 17 kwietnia 1945 r.. Pośród prezentowanych niemal 50 dokumentów można odnaleźć m.in. prośbę kierowaną do Komendantury Radzieckiej o udostępnienie budynku przy ul. Żeromskiego na szkolę, uchwałę rady miasta o zmianie nazwy ul. Komendanckiej na 17 Marca, zaproszenie na pierwszą polską mszę świętą czy pierwsze sprawozdania z działalności szkół czy szpitala powiatowego.

Otwarcie wystawy miało miejsce 17 marca o godz. 12.00, na I piętrze holu Urzędu Miasta Malborka.. Wystawa prezentowana będzie do dnia 17 kwietnia br, natomiast część cyfrową wystawy można zobaczyć już na stronach Archiwum, w zakładce wystawy on-line.

Poniżej fotorelacja z otwarcia wystawy

.

 

 

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku uprzejmie informuje, że ze względu na remont magazynów w okresie od 28 stycznia do 27 marca br. z udostępniania wyłączone zostały następujące zespoły: nr 59 Rejencja Kwidzyńska,  nr 196 Sąd Obwodowy w Sztumie, nr 213 Sąd Obwodowy w Kwidzynie i nr 749 Sąd Obwodowy w Malborku, oraz akta notariuszy kwidzyńskich ( zespoły nr 278, 280, 282, 285, 287, 293, 294, 760 i 761) i notariuszy sztumskich ( zespoły nr 290, 292, 295, 296, 297). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

  Pragniemy poinformować, że staraniem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku i dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego, ukazała się publikacja pt. „Malbork. Historia miasta dokumentem pisana”, która jest próbą subiektywnej edycji źródłowej dokumentów dotyczących dziejów miasta Malborka. Ogółem publikacja zawiera 77 reprodukcji dokumentów, fotografii i map. Najstarszy dokument sięga czasów krzyżackich, z początków XIV w. W układzie prezentowanych reprodukcji zarysowuje się podział na poszczególne epoki w dziejach historii miasta: okres krzyżacki (od powstania miasta do wojny trzynastoletniej); okres władztwa polskiego (do czasu I-wszego rozbioru Rzeczpospolitej) oraz okres pruski (1772-1944) - okres rozwoju nowożytnego miasta. Publikację kończy prezentacja kilku wybranych dokumentów z okresu tworzenia się powojennej władzy polskiej z lat 1945 – 48. Każda reprodukcja została opatrzona opisem. Na potrzeby poniższego wydawnictwa zdecydowano się na zamieszczenie obok niektórych, wybranych dokumentów krótkich komentarzy, nakreślając nieco tło  historyczne, sytuację społeczno – polityczną panująca w chwili wystawienia dokumentu, bądź jego następstw. Materiały archiwalne prezentowane w publikacji skupiają się bardziej na życiu codziennym ówczesnych mieszkańców, niż na tych wielkich i doniosłych wydarzeniach, które często mocniej związane były z zamkiem malborskim niż z samym miastem. Stąd w publikacji odnaleźć można reprodukcje między innymi: dokumentu lokacji miasta, osiemnastowiecznego dokumentu o otwarciu miejskiej szkoły łacińskiej, ale też pierwszej gazety malborskiej Marienburger Anzeiger z 1829 czy statut gminy synagogalnej wyznania mojżeszowego. Mając na uwadze także promocję zasobu malborskiego Archiwum, dominująca rola przypadła materiałom dziewiętnastowiecznym, z okresu pruskiego.

 

                                                       

Od dziś strona Archiwum posiada nową szatę graficzną i więcej funkcjonalności.

© 2014 Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku